Šiuolaikinės vadybinio darbuotojų mokymo tendencijos Lietuvoje

Ankstesnės vadybinių mokymų Lietuvos įmonėse mados

Prieš 6-7 metus Lietuvoje išpopuliarėjus vidiniams mokymams, daugelis įmonių mokė savo darbuotojus pagrindinių vadovavimo bei bendravimo įgūdžių, bazinių pardavimo technikų, klientų aptarnavimo principų. Šių mokymų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pačiai vadovavimo, pardavimo arba aptarnavimo technikai, todėl nepaisant aukšto mokymų praktiškumo, jų dalyviams buvo diegiamas gana mechaniškas ir suprastintas požiūris į organizacijose kylančias problemas ir jų sprendimą.

Prieš 4-5 metus sparčiai išpopuliarėjo įvairūs “komandos formavimo renginiai lauke”, kurių dalyviai mokėsi dirbti kartu, įveikdami įvairias fizines kliūtis miške, laipiodami virvėmis, gamindami iš lentų nesudėtingus baldus ir pan.

Šie renginiai labai dinamiški, kartais netgi suteikiantys aštrių pojūčių, ir jų metu nereikia įtemptai galvoti ar spręsti kokias nors realiai komandai darbe iškylančias problemas. Nenuostabu, kad dėl to daugumai dalyvių jie labai patinka. Žinoma, jie yra vertingi ir organizacijai, nes jų metu darbuotojai vienas kitą geriau pažįsta nedarbinėje aplinkoje. Be to, jie skiriasi nuo vis dar populiarių kolektyvo išgertuvių kaimo pirtyje bent jau tuo, kad darbuotojai daugiau laiko praleidžiama neformalioje aplinkoje būdami blaivūs ir bendraudami ne su 1-2 stalo kaimynais, o su 4-5 komandos partneriais, su kuriais jie atlieka tam tikrą užduotį.

Į išorinius mokymus įmonių vadovai ir specialistai prieš 5-6 metus dažniausiai vykdavo mokytis finansų valdymo, projektų valdymo, rinkodaros pagrindų, darbuotojų paieškos ir atrankos metodų.

Dabar vyraujančios vadybinių mokymų temos

Dabar vidiniuose seminaruose įmonės savo darbuotojus dažniausiai moko šiuolaikinių derybų vedimo metodų (ir pardavimo, ir pirkimo), emocinės kompetencijos ir gilesnio žmonių elgsenos pažinimo vadovaujant skirtingiems darbuotojams ir dirbant su skirtingais klientais, modernaus darbo laiko planavimo ir valdymo, efektyvaus bendradarbiavimo organizacijoje ir padalinių veiklos koordinavimo, streso ir konfliktų darbe valdymo, kūrybiškumo bei intuicijos versle lavinimo, darbuotojų veiklos valdymo, taikant metinio veiklos planavimo sistemas, bei individualaus darbuotojų ugdymo darbo vietoje (“coaching”).

Komandinio darbo gerinimui ir darbuotojų sutelktumo didinimui šalia “lauko renginių” dabar vis dažniau naudojamos psichologinės technikos, padedančios nustatyti komandos narių vaidmenis, kuriuos jie dažniausiai prisiima įprastinėse ir naujose darbo situacijose, atpažinti grupės formavimosi etapus, sėkmingai valdyti grupines diskusijas ir konstruktyviai nagrinėti tarp komandos narių iškilusius konfliktus.

Į išorinius seminarus dabar dažniau vykstama mokytis strateginio planavimo ir strateginės lyderystės meistriškumo, strateginio personalo valdymo, padalinių ir darbuotojų veiklos planavimo, atsakingų derybų vedimo, tačiau jų tarpe išlieka populiarūs ir rinkodaros valdymo, finansų valdymo bei projektų valdymo seminarai.

Permainos mokymo metoduose

Lyginant su situacija vadybinių mokymų rinkoje prieš 4-5 metus, pasikeitė ir taikomi darbuotojų mokymo metodai. Anksčiau konsultantui užtekdavo pateikti seminaro dalyviams gerai išmoktą standartizuotą ir pažodžiui iš motininės konsultavimo įmonės segtuvų išverstą į lietuvių kalbą medžiagą, paįvairinant ją viena kita praktine užduotimi ar žaidimu, kartais netgi nieko bendra neturinčiu ne tik su įmonės darbo ypatumais, bet ir su pačia seminaro tematika.

Gavęs bent šiek tiek nukrypstantį į šoną nuo dėstomos temos, lektorius ramiai galėdavo atsakyti “aš to nežinau, nes specializuojuosi tik šioje temoje” arba maloniai, empatiškai nusišypsoti ir pasakyti “geras klausimas, pagalvokime kartu, kaip į jį atsakyti”.

Dabar iš vadybos seminaro konsultanto rinka jau reikalauja visapusiškų verslo valdymo žinių, naujausių vadybos ir organizacinės psichologijos metodų praktinio taikymo įmonėse patirties, sugebėjimo kiekvienu seminaro momentu parinkti dėstomą temą geriausiai iliustruojančias ir konkrečios įmonės darbuotojams tinkamiausias praktines užduotis iš 4-5 galimų tos užduoties variantų, profesionaliomis rekomendacijomis padėti dalyviams atrasti konkrečius sprendimus probleminėse vadovavimo, komandinio darbo, pardavimo, klientų aptarnavimo situacijose.

Kryptingesnis mokymų planavimas

Ženkliai pasikeitė ir darbuotojų mokymo formatas. Anksčiau vadovai savo įmonių darbuotojams dažniausiai organizuodavo pavienius trumpalaikius 1-2 dienų seminarus, kurie buvo pasirenkami pagal vadovo “skonį” arba pačių darbuotojų pageidavimus. Dabar vadovai jau suprato ilgalaikių ir kryptingų mokymo programų naudą, todėl naujų metų pradžioje dauguma didesnių įmonių sudaro ilgalaikes bent jau 4-5 seminarų po 3-4 dienas programas. Siekiantys pelningai investuoti pinigus į darbuotojų mokymą vadovai, dabar renkasi mokymo temas ne pagal madą ar patraukliai skambančius seminarų pavadinimus, o konsultuodamiesi su profesionaliais vadybos ekspertais, padedančiais nustatyti, kokios konkrečios žinios ir įgūdžiai yra reikalingi atskirų pareigybių darbuotojams, kad jie sugebėtų sėkmingai įgyvendinti įmonės pasirinktas verslo plėtros bei konkuravimo rinkoje strategijas.

Valdas Underis konsultantas

Naujų galimybių studija
www.trainings.lt
www.mokymai.euAtgal
Naujienų prenumerata
Tel. +370 686 66807, +370 686 05565
El. paštas info@trainings.lt
© 2021, UAB „Naujų galimybių studija“